top of page

Plan van aanpak

Onze aanpak
Ter voorbereiding van de eventuele procedures wordt er zoveel mogelijk onderzoek gedaan naar documenten althans informatie omtrent concurrentiepositie van bedrijven en de invloed van staatssteun op de concurrentiepostie van bedrijven. 

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een zogeheten case-document – een samenvatting van zaak – uitgesplitst per bedrijf en onderbouwd met uitgebreide argumenten. Hierna wordt het case-document voorgelegd aan een advocaat. 
Alle mogelijke procesrisico's worden geanalyseerd en volgt tevens een advies aan het bestuur. 

Tijdens een vergadering kan het bestuur de afweging maken of zij een procedure aanhangig werken te maken. Eventuele concurrenten worden benaderd door het bestuur.  Over de ontwikkelingen houden wij iedereen steeds op de hoogte via onze website en nieuwsbrieven. 

bottom of page