top of page

OVER KARMEDIA

We kunnen veel zeggen of schrijven, maar we communiceren altijd direct, duidelijk en zonder moeilijke woorden. 

 

Karmedia is een stichting opgericht op 29 juli 2015.  Karmedia is een algemeen belangenstichting daar Karmedia opkomt voor het algemene belang. 
 

Karmedia is een samentrekking van de woorden 'Karma' en 'Media'

In het algemeen wordt er met karma bedoeld dat alles wat we doen, denken of zeggen, uiteindelijk weer bij onszelf terugkomt.

Karmedia heeft ten doel: 

1. Het ondersteunen van particulieren, bedrijven en instellingen bij het opvragen van overheidsdocumentatie;

2. Het doen van onderzoek naar documenten; 

3. Het doen van onderzoek naar fraude gepleegd door overheidsinstanties en haar ambtenaren;

4. Het (online) publiceren van genoemde documentatie;

5. Het produceren en uitzenden van rapportages;

6. Het voeren van (juridische) procedures tegen overheidsinstanties, natuurlijke personen, stichtingen en ondernemingen zowel nationaal als Europees; 

7. Het bevorderen van eerlijke concurrentie tussen bedrijven;

8. Het controleren van de naleving op het staatssteunverbod en de handhaving daarvan;

9. Het aangaan van internationale samenwerkingen;

10.  Het onderzoeken van onrechtmatige overheidsdaden. 

 

Anno 2019 hebben wij toegang tot allerlei databases, het internet en worden we overspoeld met informatie. Van minuut tot minuut, dit over verschillende onderwerpen. 

 

Echter blijven de handelingen van de overheid binnenkamers, of beter gezegd: niet de volledige informatie wordt verstrekt. 
Karmedia maakt het mogelijk om informatie op te vragen, zaken te onderzoeken en zo nodig te procederen indien documentatie niet wordt verstrekt. 

Hiernaast controleert Karmedia de naleving op het staatssteunverbod (artikel 107  VWEU) en handhaaft deze zo nodig. 

Het staatssteunverbod heeft als doel om het systeem van de vrije markt optimaal te laten functioneren. De achterliggende gedachte is dat eerlijke concurrentie ertoe leidt dat producten en diensten steeds beter en goedkoper worden voor de consument. Eerlijke concurrentie is dus een stimulans voor bedrijven om te innoveren. Het mededingingsrecht ziet erop toe dat elk bedrijf een eigen strategie op onafhankelijke wijze ontwikkelt. Ter verwezenlijking van dit doel verbiedt de Europee mededingingswetgeving elke wederzijds voordelige overeenkomsten tussen bedrijven die tot gevolg hebben dat mededinging merkbaar wordt beperkt en de machtspositie wordt misbruik.​

Het bestuur van Karmedia wordt gevormd door:

- De heer P.R. Autar (voorzitter)

- De heer H.S. Hordijk (secretaris)

- De heer B. Canta (peningsmeester)

 

Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht, die bestaat uit 3 onafhankelijke en bekwame personen. 
 

bottom of page