top of page

ANBI

Alle relevante ANBI-gegevens worden onder dit tabblad geplaatst: 

Naam van de instelling

Stichting Karmedia 

 

RSIN/fiscaal nummer

855.417.948

Contactgegevens van de instelling

Stichting Karmedia 

Wilhelminaplein 1 - 40
3072 DE Rotterdam 

Duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI


Karmedia is een stichting die particulieren, bedrijven en instellingen bij het opvragen van overheidsdocumentatie kosteloos ondersteunt. Hiermee tracht zij het 'gat' tussen burgers en de overheid te verkleinen. 
Hiernaast publiceert Karmedia documenten, produceert en zendt zij reportages uit. Voorts bevordert zij eerlijke concurrentie tussen bedrijven door toezicht op het staatssteunverbod. Dit alles zonder winstoogmerk. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

 

Een ieder heeft recht op informatie. Vele burgers vinden het zeer lastig om informatie te verkrijgen van de overheid door gebrek aan kennis en communicatieve vaardigheden.
Anno 2020 hebben wij toegang tot allerlei databases, het internet en worden we overspoeld met informatie. Van minuut tot minuut, dit over verschillende onderwerpen. Karmedia maakt het mogelijk om informatie bij de overheid op te vragen en zaken te onderzoeken.

Wij gebruiken onze expertise om onze doelstellingen te bereiken. Dit op juridische, financieel en wetenschappelijk gebied met als doel een open en transparante samenleving.​

Dit jaar (2020) en de komende drie jaar wensen wij dusdanig uit te breiden en te digitaliseren zodat de burger met gemak informatie kan opvragen, ontvangen en wij deze ook gemakkelijk kunnen publiceren.

 

Namen en functies van de bestuurders

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter: De heer P.R. Autar
Secretaris: De heer H.S. Hordijk 
Penningmeester: De heer B. Canta 

 

Namen van de Raad van Toezicht: 

 

Commissaris - Lid Raad van Toezicht: Mevrouw A.C. Mohabir 

Commissaris - Lid Raad van Toezicht: Mevrouw M.D. Kasanrawi

Commissaris - Lid Raad van Toezicht: Mevrouw S.S. Kalloe 

Beloningsbeleid

Het bestuur van Karmedia ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. 

 

De leden van de Raad van Toezicht worden beloond in de vorm van niet bovenmatig vacatiegeld. Verdere onkosten worden  vergoed tot een maximum van € 200,-.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Karmedia heeft in het jaar 2020 circa 72 personen geholpen met informatieverzoeken. Hiernaast heeft zij onderzoek gedaan in 14 dossiers betrekking hebben op staatssteun. 

In ieder geval tot eind 2025 gaat Karmedia zich inzetten om obstakels weg te nemen voor mensen.. Omdat zij, ondanks alle inspanningen, nog steeds niet volledige informatie ontvangen van de overheid. 

 

 

Financiële verantwoording

Zie het jaarverslag van 2019.

bottom of page